dimecres, 18 de gener del 2012

Poesia: mètrica

Després d'uns mesos de "vacances", tornem amb el blog. Hui per ampliar el tema de la mètrica en poesia.
Mètrica i versificació: podeu trobar informació sobre fenòmens de contacte fonètic,  versos,  ritme, rima...aneu-hi!
Per practicar a un nivell bàsic,   entreu en Rimes en els versos de Blai Bonet

Us enganxe ací una pàgina de Paraules d'amor, on podeu acudir per trobar poemes i activitats.

"Escriure poesia en vers és una art que implica conèixer la tècnica i dominar les estructures que la componen. El primer que cal dominar d'un poema és el vers: unitat que té una longitud determinada, estableix una relació de rima amb altres versos i s'agrupa formant estrofes. 

El ritme mètric d'un poema es construeix a partir del nombre de síl·labes del vers. En català, cal comptar fins a la darrera vocal tònica. Fixeu-vos com es fa segons l'acabament del vers.
'Les obres de mossen A.V.'Paraula aguda 
Es compten totes les síl·labes:
Llei-xantapartl'es-tildelstro-ba-dors 10
12345678910 
Ausiàs March
Paraula plana
Es compta una síl·laba de menys:
elmeudolcomunsolaplemig-di-a10
12345678910
Josep Romeu
Paraula esdrúixola
Es compten dues síl·labes menys:
Lluny,perca-minstre-mo-lo-sos d'in-fàn-ci-a 10
12345678910 
Narcís Comadira
En el compte sil·làbic, hi intervenen altres fenòmens, com són l'elisió, lasinalefa i el hiat.
No es-pe-ris al-tre do que el de tes llà-gri-mes
 elisió 
Fragment de poema, Jordi de Sant Jordi
Joan Maragall

del fosc i ab-surd pa-rany de la me-mò-ria
 sinalefa 
Miquel Martí i Pol

¿Qui és a-quell qui en a-mor con-tem-ple
 hiat 
Ausiàs March

Els versos llargs, és a dir, aquells que tenen nou o més síl·labes, de vegades tenen una pausa interior, que anomenem cesura. D'aquesta manera, el vers queda dividit en dos hemistiquis.
Tris-te-sa per-fu- ma-da,//ros-si-nyol- de la nit6 + 6 = 12
1r hemistiqui2n hemistiqui 
cesura 
Marià Manent
Finalment, els versos es podem classificar en isosil·làbics oanisosil·làbics, segons el nombre de síl·labes, i en versos masculins ofemenins, segons l'acabament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada