dilluns, 3 de juny del 2013

Desfici

Orgull

Silenci

POR II

FAM

Equilibri

Fragilitat


Fragilitat, mosquits cadets

Expressió escrita.

Després del resultats de la segona avaluació, cal una treball d'aprofundiment important en l'expressió escrita. I comencem des de JA
Per això, després de llegir aquest decàleg

Consells per treballar l'expressió escrita, de M. Josép Soldevilla1

  1. No comences a escriure immediatament. No tingues pressa. Deixa't temps per refelexionar sobre el que vols dir i fer (el text, el propòsit, el lector...)
  2. Utilitza el paper com a suport. Fes notes, llistes i esquemes. No et preocupes si són brutes, mal fetes o si no s'entenen.
  3. Esborranya tot el que faça falta. No tingues mandra de rescriure el text una i una altra vegada.
  4. Pensa en la teva audiència. Escriu prequè puga entendre't. Que el teu escrit siga un pont entre tu i ella.
  5. Deixa la gramàtica per al final. Fixa't primer en el que vulgues dir: el significat.
  6. Dirigeix conscientment la teva feina. Planifica't la tasca d'escriure.
  7. Fixa't en els paràgrafs: que se'n destaque la unitat de sentit i de forma, que estiguen ordenats, que comencen amb una frase principal...
  8. Repassa la prosa frase per frase, quan hages completat l'escrit. Mira que siga entenedora i llegible. Busca economia i claredat.
  9. Ajuda el lector a llegir. Mira que la imatge de l'escrit siga polida. Posa-hi marques: subtítols, números, enllaços...
  10. Deixa reposar el teu escrit dins del calaix. Deixa'l llegir a una altra persona, si t'és possible.

POR

El primer relat digital de les "Històries del paradís" de Xavi Sarrià, el de Judith.
Gaudiu-lo

POR,