diumenge, 23 de desembre del 2012

Un vocabulari de reis i reines


Companys i companyes del bloc, ací us deixe informació i vocabulari sobre l’edat mitjana per a conéixer la situació del nostre següent objectiu d’estudi, la literatura medieval.


El primer que hem de saber sobre aquesta época son el sistema de govern, anomenat feudalisme, l’amor cortés, les guerres de religió i el vassallatge. Açi us deixe vocabulari:

Edat mitjana: Periode de temps que abarca des del segle V fins al segle XV
Feudalisme: Sistema de govern predominant en l'Edat mitjana que consistia en que un senyor feudal donava telles a un noble a canvi de la seua fidelitat.
Vassallatge: Jurament de fidelitat que li donava un noble a el seu senyor feudal.
Amor cortés: Amor entre nobles en el que l’home, normalment de clase inferior a la dona expressa el seu amor de forma delicada i cavalleresca. La dona estaba normalment casada i, per tant era adúlter.
Guerres de religió:Lluites que varen tndre lloc a Europa a l’Edat mitjana a causa de la religió